โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
Krasaesinwittaya School
ภาคเรียนที่/Semester 2 ปีการศึกษา/Year 2566

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 23/01/2567
[362/14520]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]